Evropská unie

ADMP

Zpráva o dobrovolnictví v KACPu

Zpráva o dobrovolnictví v KACPu

Zpráva o dobrovolnictví v KACPU
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?, Tiskové zprávy
Datum zveřejnění: 7. dubna 2022

Na pomoci ukrajinským uprchlíkům, která je poskytována v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), se od samého počátku významnou měrou podílejí dobrovolníci. 

Zpráva o činnosti dobrovolníků v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině

Koordinací činnosti dobrovolníků se profesionálně zabývá Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem (provozovatel Regionálního Dobrovolnického centra pro Ústecký kraj), které nejenže zaštiťuje dobrovolníky, kteří v centru pracují, ale členové jeho týmu  se rovněž na činnosti v KACPU aktivně podílejí.

První seznámení týmu DC se situací na Ukrajině a se způsobem pomoci, který bude třeba nabídnout, proběhlo 28. února 2022. Následující den po této seznamující schůzce se uskutečnilo první zasedání Panelu humanitární pomoci a 3. března byla spuštěna aktivní činnost týmu v KACPU. Téhož dne vznikla tabulka pomoci, která slouží pro zápis služeb v centru, a byl uskutečněn první závoz potravin.

KACPUje zřízeno v prostorách tělocvičen a bývalé menzy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na Hoření 13 v Ústí nad Labem. Prostory slouží pro registraci nově příchozích uprchlíků a s tím spojenou potřebou zajistit lidem místo, kde si mohou odpočinout, občerstvit se a také si obstarat nezbytné základní potřeby typu ošacení, potřeby pro děti, obuv, či hygienické pomůcky, o něž přišli. KACPU též nabízí uprchlíkům možnost zprostředkování ubytování v různých okresech Ústeckého kraje.

Pro zajištění účinnosti nabízené pomoci je zapotřebí množství dílčích činností, bez nichž by pomoc nebyla pomocí, ale spíše bezúčelným chaosem. Mezi tyto činnosti patří: 

  • koordinace dobrovolníků
  • koordinace dobrovolných tlumočníků
  • příprava teplých a studených nápojů a jídel
  • zásobování u výdeje potravin a udržování pořádku u výdejního pultu
  • úklid a evidence skladu
  • kontrola hygienických pomůcek na WC a v dětském koutku
  • příprava humanitárních balíčků pro uprchlíky
  • spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému
  • třídění ošacení
  • kontrola stavu zásob potravin a hygienických potřeb a předávání informací příslušným organizacím

Závěrem snad ještě dvě čísla, která hovoří jasně: K dnešnímu dni se do pomoci Ukrajině pod patronací Dobrovolnického centra Ústí nad Labem zapojilo neuvěřitelných 354 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří společně odpracovali 6 645 hodin.

Dobrovolníci v Ústí nad Labem

Zprávu zpracovala: 
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka dobrovolníků projektu Silní sousedé 2.0

Kontakty:

Mgr. Lenka Vonka Černá
ředitelka Dobrovolnického centra z. s.
+420 606 512 905, lenka.cerna@dcul.eu

Bc. Jiřina Gasserová
Management dobrovolnictví
vedoucí Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj
+420 774 422 562, jirina.gasserova@dcul.eu