Evropská unie

ADMP

Orgány asociace

Orgány asociace

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:

  • členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka (naposledy 23.5.2017 v Praze) - nejbližší termín příštího setkání bude v listopadu v Praze
  • výbor – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
  • revizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní kontrolní činnost asociace

Výbor asociace pracuje nyní ve složení:

Lenka Černá
Mgr. Lenka Černá, ředitelka a vedoucí služeb spolku Dobrovolnické centrum, z.s. - předsedkyně asociace

Bohdana Břízová
Mgr. Bohdana Břízová,Ph.D., Temperi, o.p..s., České Budějovice - místopředsedkyně asociace

Honza Dolínek
Honza Dolínek - místopředseda asociace

Vlasta Faiferlíková
Bc. Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem,z.s., Plzeň - místopředsedkyně asociace

Dagmar Cruzová
PhDr. Dagmar Cruzová, Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, z.s., Kroměříž - členka výboru

Mgr. Nataša Diatková
Mgr. Nataša Diatková - členka výboru

Hana Hudáková
Mgr.Hana Hudáková, DiS - členka výboru

Jitka Matoušková

 

 

 


Mgr. Jitka Matoušková - členka výboru

Jiří Tošner
PhDr. Jiří Tošner - člen výboru

Revizorka asociace

Daniela Vrbová

Daniela Vrbová

Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků většinou jako dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.