Evropská unie

ADMP

Orgány asociace

Orgány asociace

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:

  • členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka
  • výbor – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
  • revizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní kontrolní činnost asociace

Výbor asociace pracuje nyní ve složení:

Lenka Vonka Černá - předsedkyněBohdana Břízová - místopředsedkyněHonza Dolínek - místopředseda

Vlasta Faiferlíková - místopředsedkyněHana Hudáková - členka výboruJiří Tošner - člen výboru


Stanislava Hamáková - členka výboruLenka Kadeřábková - členka výboruPavla Merhautová - revizorka

Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků jako dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.