Evropská unie

ADMP

Orgány asociace

Orgány asociace

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:

  • členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka
  • výbor – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
  • revizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní kontrolní činnost asociace

Výbor asociace pracuje nyní ve složení:

Lenka Černá
Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka a vedoucí služeb spolku Dobrovolnické centrum, z.s. - předsedkyně asociace

Bohdana Břízová
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice - místopředsedkyně asociace

Honza Dolínek
Honza Dolínek - místopředseda asociace

Vlasta Faiferlíková
Bc. Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem,z.s., Plzeň - místopředsedkyně asociace

Hana Hudáková
Mgr. Hana Hudáková, DiS - členka výboru

Jiří Tošner
PhDr. Jiří Tošner - člen výboru

Stanislava Hamáková

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. - členka výboru

Lenka Kadeřábková

Lenka Kadeřábková - členka výboru

Revizorka asociace

Pavla Merhautová

Mgr. Pavla Merhautová

Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků jako dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.