Evropská unie

ADMP

Cíle a účel asociace

Cíle a účel asociace

Účel a hlavní cíle Národní asociace dobrovolnictví:

  1. Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace pracující s dětmi, mládeží, rodinou, seniory, či zdravotně postiženými, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými cíli.
  2. Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a
    dobrovolnických mentoringových programů v ČR a tím přispívat k neformální výchově a vzdělávání, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.
  3. Účelem spolku je poskytovat služby svým členům a hájit a prosazovat jejich zájmy a vzdělávací, informační a poradenské aktivity pro své členy.

Účel asociace naplňujeme zejmě tak, že:

  • sdružujeme manažery, koordinátory, supervizory, dobrovolníky a další účastníky a spolupracovníky Programu Pět P nebo jiných dobrovolnických mentoringových programů,
  • podporujeme rozvoj a profesionalizaci programu Pět P v České republice,
  • působíme jako zastřešující orgán programu Pět P v ČR ve vztahu ke státním, nestátním, domácím i zahraničním organizacím,
  • jsme partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím, prací sdětmi a mládeží či podobnými cíli,
  • prostřednictvím programu Pět P či jiných mentoringových dobrovolnických programů všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví v ČR.