Evropská unie

ADMP

Prohlášení ke GDPR

Prohlášení ke GDPR

Vážené dámy, pánové a klienti programů,

informujeme Vás, že zabezpečení Vašich osobních dat (jméno a příjmení, trvalé bydliště, emailový a telefonní kontakt) v naší organizaci, která potřebuje ke vzájemné spolupráci, splňují pravidla bezpečnosti a Vaše data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nezbytně nutném a pouze pro účely plynoucí ze vzájemných smluv, které máme uzavřeny.

V souvislosti se vstupem v platnost nového legislativního rámce ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR), Vás upozorňujeme, že jsme zpracovatelem osobních dat a řídíme se Směrnicí pro ochranu osobních údajů č. 1 organizace Národní asociace dobrovolnictví, z.s., která je k dispozici k seznámení na adrese: Ženské domovy, Ostrovského 3, Praha 3 – Smíchov.

Zpracovatelem osobních údajů a údajů zvláštních je předsedkyně NAD Mgr. Lenka Černá, kterou můžete kontaktovat emailem: info@nadobrovolnictvi.cz

S pozdravem
Mgr. Lenka Černá
předsedkyně NAD