Evropská unie

ADMP

O programu Pět P

O programu Pět P

Pět P znamená

péči, pomoc, přátelství, prevenci a podporu

Jak Pět P funguje?

Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů .

Komu je program určen?

Dětem ve věku od 6 do 15 let, kterým by mohl jakýmkoliv způsobem prospět další vztah s dospělým člověkem. Se zařazením dítěte do programu musí souhlasit rodiče.

Kdo je dobrovolník v programu Pět P?

Dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí někomu pomáhat. Jsou do programu pečlivě vybíráni a odborně připravováni. Jednou z podmínek je věk nad 18 let. Dobrovolník je neustále v kontaktu s profesionály, kteří program realizují a kteří mu pomáhají řešit případné problémy.

Více informací o programu v zahraničí lze nalézt na www.bbbsi.org.