Evropská unie

ADMP

Projekty

Projekty

V roce 2023 realizujeme projekty:

PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S.

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený z ESF v rámci OP Zaměstnanost

---

V minulosti jsme realizovali projekt:

Dobrovolnictví a občanská společnost 2022

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Posilování kapacit Národní asociace dobrovolnictví v roce 2021

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Posilování kapacit Národní asociace dobrovolnictví v roce 2020

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Projekt PADMÉ

Podporovatel projektu: Projekt byl podpořený z ESF v rámci OP Zaměstnanost (MPSV ČR).