Evropská unie

ADMP

Dobrovolnictví je dar

Dobrovolnictví je dar

Dobrovolnictví je důležitou a základní hodnotou a současně vymezením činnosti členů asociace. Různé mentoringové programy existující nejen v České republice fungují na základě profesionálního avšak placeného nebo pracovněprávního vztahu. Programy pod hlavičkou naší asociace pracují pouze s mentory, kteří vykonávají svou činnost jako dobrovolníci.

Podle portálu Dobrovolnik.cz: Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit.

Definice dobrovolnictví v české Wikipedii: Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.