Evropská unie

ADMP

Jak šel čas v Asociaci?

Jak šel čas v Asociaci?

V roce 1996 byly položeny základy profesionálně řízeného dobrovolnictví v ČR.

2001

Vznik Asociace Pět P v ČR, která byla v září přijata jako člen Big Brothers Big Sisters International
“Program Pět P již běží na 12 místech v republice, proto je potřeba jej určitým způsobem koordinovat, abychom mohli např. vystupovat jako partner pro Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo komunikovat navenek
s mezinárodními organizacemi.” PhDr. Olga Sozanská

Pět P

2004

Upravena evaluační metoda Programu Pět P pro české sociokulturní podmínky.
Realizace prvních auditů kvality Programu Pět P.

2006

Asociaci Pět P v ČR přebírá kroměřížské sdružení Spektrum – vzniká tak
Národní koordinační centrum.
“Byla to doba celostátních i mezinárodních konferencí a rozvoje dobrých vztahů spolupráce.” PhDr. Dagmar Cruzová

2008

V Programu Pět P již podpořeno 2 000 dětí.

2009

Začátek realizace Mezinárodního srovnávacího výzkumu mentoringu v programu Big Brothers Big Sisters /Pět P v Irsku a České republice pod záštitou UNESCO Výzkumného centra pro rodiny a děti (2009-2013).

Schválen Etický kodex koordinátora Pět P/BBBS.

2010

Celkem 21 členů.

2011

První rozsáhlá statistická analýza efektivity Programu Pět P v ČR.

2012

Vznik „hymny“ Programu Pět P.

ADMP

2015

Od října nový název – Asociace dobrovolnických mentoringových programů.

Vznik Evaluační metody Mentoring (evaluace Programu Pět P).

V Programu Pět P již podpořeno 3 000 dětí,

“Mentoringové programy se postupně šířily po celé České republice. Jak se programy rozvíjely, tak bylo třeba je propojit pod společný název a tak vznikla Asociace dobrovolnických mentoringových programů.” PhDr. Jiří Tošner

2017

Rozšíření členské základny o členy mimo Program Pět P.

2018

Vydán Manuál dobrovolnického mentoringového programu Big Brothers Big Sisters/Pět P.

Transformace na Národní asociaci dobrovolnictví, z.s..

2019

Realizace nových projektů na podporu, rozšiřování a vzdělávání členské základny financované z OPZ a Úřadu vlády ČR.

Nové logo NAD a vizuální identita.

NAD

2020

Rok pandemie Covid-19. NAD jako podpůrný a metodický partner pro své členy.

Stáváme se členy Volonteurope.

NAD sdružuje 34 členských organizací.

2021

Digitalizace a vzdělávání členské základny.

Roste zájem o členství. Nadále sdružujeme Program Pět P - od počátku podpořeno 3 624 dětí.

„Dobrovolnictví sluší všem,“ Mgr. Lenka Vonka Černá

Mapa členů