Evropská unie

ADMP

Přihláška do asociace

Přihláška do asociace

NAD vznikla transformací Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s., která byla založena v roce 2001 a nyní sdružuje 34 členů z celé ČR.

Chceme společně se všemi členy vytvořit lepší podmínky pro rozvoj a profesionalizaci dobrovolnictví v celé České republice, a to zespodu, v regionech. V NAD budeme dále prohlubovat rozvoj a spolupráci dobrovolnických mentoringových programů, které mají za sebou úspěšnou historii.

Od roku 2019 zaměřujeme na rozvoj dobrovolnictví mezirezortně
v celé jeho šíři a kráse v regionech, krajích ČR a podporujeme kooperaci
s krajskými samosprávami. Transformace naší asociace byla reakcí na návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR pod vedením Ministerstva vnitra ČR
a byla schválena členským shromážděním 9. 10. 2018. NAD je řízena devítičlenným Výborem NAD.

Členství nabízíme ve dvou sekcích:


Dobrovolnické mentoringové programy

nyní sdružuje 14 právnických osob. Pro členy sekce plánujeme 2-3 odborná celodenní setkání ročně, vzdělávání členů, výměnu zkušeností mezi novými a zkušenými koordinátory.

Garantkami sekce jsou místopředsedkyně Výboru NAD Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., a členka Výboru NAD Mgr. Bc. Hana Hudáková, Dis.;
v případě zájmu o spolupráci kontaktujte zde: tel.: 737 764 184, e-mail: brizova@zsf.jcu.cz

Roční členský příspěvek: 2500 Kč


Dobrovolnictví v regionech

Nová sekce zaměřená na profesionalizaci managementu dobrovolnictví ve 14 krajích ČR, zahájila činnost v roce 2019 a předpokládá zájem členů o účast na 4 republikových konferencích zaměřených na dobrou praxi v krajích v roce.

Garantkami sekce jsou předsedkyně Výboru NAD Mgr. Lenka Vonka Černá a místopředsedkyně Výboru NAD Bc. Vlasta Faiferlíková, v případě zájmu kontaktujte Lenku Vonka Černou, tel.: 606 512 905 nebo e-mail: lenka.cerna@dcul.eu 

Roční členský příspěvek: 2500 Kč

 

Přihláška ke stažení