Evropská unie

ADMP

Výroční zpráva 2018

Nastává čas prázdnin a tak vám nabízíme pro letní čtení aktuální výroční zprávu naší asociace. Shrnutí roku 2018 jsme napsali stručně a jasně a budeme rádi, když mu budete věnovat pozornost.

Vyhlížíme nové členy

Národní asociace dobrovolnictví přijímá členy do dvou dobrovolnických sekcí. Máte-li zájem, stáhněte si přihlášku ...

Dobrovolnický mentoring

Jedním z obsahových směrů naší asociace jsou dobrovolnické mentoringové programy. 

O nás

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. 

Spojujeme dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory.

Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli.

Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.