Evropská unie

ADMP

Vyhlížíme nové členy

Národní asociace dobrovolnictví přijímá členy do několika dobrovolnických sekcí. Máte-li zájem o více informací, napište nám ...

Co v roce 2019 uděláte jinak?

V dobrovolnických programech naleznou přátele ročně tisíce lidí. Vánoce a přelom roku je období, kdy spousta lidí zvažuje a přijímá nové životní výzvy ... třeba bude dobrovolnictví tou vaší.

Dobrovolnický mentoring

Jedním z hlavních obsahových směrů naší asociace jsou dobrovolnické mentoringové programy. 

O nás

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. 

Spojujeme dobrovolnické mentoringové programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory.

Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli.

Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.