Evropská unie

ADMP

Zpráva o auditech 2021

Zpráva o auditech 2021

Zpráva o auditech 2021
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 17. března 2022

V Národní asociaci dobrovolnictví si dobře uvědomujeme potřebu metodické podpory a sledování kvality probíhajících dobrovolnických programů,...

proto pro své členské organizace kontinuálně nabízíme podporu kvalitního řízení, což si vyžaduje důvěryhodný vztah mezi výborem, členskou organizací (dobrovolnickými centry) a interním auditem.

Pokud je interní audit vykonáván v souladu s posláním a cílem Národní asociace dobrovolnictví, ze kterých vychází metodické provedení interního auditu, má značnou zásluhu na spokojenosti členských organizací, na pozitivních změnách a inovacích v organizaci i v Národní asociaci dobrovolnictví. V NAD je interní audit poměrně zavedenou a již mnohá léta funkční disciplínou, a stále se rozvíjí a zdokonaluje. Ačkoliv se většina dobrovolnických center včetně Národní asociace dobrovolnictví i v roce 2021 především potýkali s realizací programů, které řešili pomoc při další vlně Covid, našla si čtveřice dobrovolnických center prostor pro realizaci interního metodického auditu.

Koordinátoři dobrovolnických center, která byla auditována, se k přípravě na absolvování auditu i k jeho realizaci postavila velice odpovědně, a připravila se. Metodický interní audit je zajišťován prostřednictvím auditorky, která je zároveň členkou výboru NAD, ale sama není vedoucím pracovníkem nebo ve statutárním orgánu v některém z dobrovolnických center členských organizací asociace, tedy její nezávislost a objektivnost je tímto zajištěna. Metodický audit, který je prováděn bez střetu zájmů, je tedy nedílnou
součástí manažerské struktury celé organizace NAD.

Interní metodický audit především podporuje práci koordinátora dobrovolnického programu, a zároveň provádí vizitaci, zda jsou v činnosti dobrovolnického centra dodržovány právní předpisy ČR, metodické opatření a stanovené postupy ze strany asociace. Zjišťuje, zda jsou včas rozpoznána rizika vztahující se k činnosti dobrovolníků, k jejich ochraně a také ochraně „klientů“ dobrovolnických programů, a následně přijata odpovídající opatření k vyloučení rizik nebo jejich zmírnění. V průběhu osobně konaného auditu v dobrovolnickém centru auditor poskytuje dobrovolnickému centru, tedy jeho koordinátorovi radu a metodickou oporu, aby byly výsledky dobrovolnické činnosti co nejlepší.

Při provádění interního auditu vychází auditor z principů partnerství, podpory a péče. Cílem auditu jsou doporučení poskytovaná v rámci harmonizace a koordinace metodiky, která zajišťují bezpečí pro koordinátora dobrovolnického centra.

Všechna 4 auditovaná dobrovolnická centra:

  • Dobrovolnické centrum Kladno,
  • NAD interní audit Projektu úřadu Vlády před odevzdáním závěrečné zprávy,
  • Dobrovolnické centrum organizace Otevřená okna Jindřichův Hradec,
  • Dobrovolnické centrum organizace ČCE Rolnička Soběslav,

absolvovala v průběhu měsíců 05/2021 až 11/2021 interní metodický audit a všechna dobrovolnická centra prokázala vysokou kvalitu ve svých dobrovolnických programech a kompetentnost svých koordinátorů dobrovolnických center i dobrovolnických programů.

Auditorem stanovená doporučení se týkala především zdokonalení vedení dokumentace v oblasti ochrany osobních údajů, v aktualizaci smluv s dobrovolníky a klienty dobrovolnických center, a také v oblasti strukturování akreditací u MV ČR.

Pro NAD zpracovala: Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.