Evropská unie

ADMP

Dobrovolnictví je umění

Dobrovolnictví je umění

Dobrovolnictví je umění
Hlavní rubrika: Tiskové zprávy
Rubriky: Tiskové zprávy
Datum zveřejnění: 14. října 2021

Ve dnech 13.-14.10.2021 proběhla konference s názvem Dobrovolnictví v kultuře a umění s podtitulem Staré otázky a nové výzvy. Online formou se jednání zúčastnily klíčové organizace a instituce českého dobrovolnictví včetně Národní asociace dobrovolnictví, kterou zastupovala její předsedkyně Lenka Vonka Černá.

„Naším úkolem bylo shrnout aktuální status quo české dobrovolnické scény a zorganizovat celý druhý den konference,“ říká Lenka Vonka Černá.

Mezi desítkami interaktivních vstupů z mnoha míst a dobrovolnických projektů pořádaných na celém území České republiky se představili např. hrad Hartenberg nebo Moravská galerie v Brně či festival Loutkářská Chrudim. Důležitá byla také aktivní účast zástupců šesti regionálních dobrovolnických center, která před 15 měsíci vznikla z iniciativy Ministerstva vnitra ČR v krajích a která zastřešují a podporují místní lokální dobrovolnická centra a iniciativy napříč všem sektory včetně kultury.

České dobrovolnictví nejen v kultuře roste a mohutní a přispívá k posilování demokracie a principům občanské společnosti. „V poslední době bez ohledu na dopady pandemie pozorujeme ve všech regionech negativní a závažné jevy jako osamělost nebo obrovskou nedůvěru ať už v systém nebo
navzájem mezi lidmi,“ popisuje Lenka Vonka Černá, která má osobní mnohaletou zkušenost ze života ústeckém kraji a pokračuje: „kulturu a dobrovolnictví spojují stovky nadšenců, amatérů i profesionálů, kteří investují to nejlepší ze sebe ve prospěch svých sousedů nebo v rámci lokality, v níž žijí. Kulturu pandemie zasáhla velmi silně, a přesto vidíme mnoho obětavých jednotlivců nebo skupin, kteří neustále hledají cesty, jak žít a neztrácet naději bez ohledu na restrikce plynoucí z hygienických
opatření. Práce bez nároku na odměnu ve prospěch druhých pro ně není z nouze ctnost. Jde o skutečné hrdiny, bez kterých by mnoho z našeho kulturního dědictví dávno zaniklo.“

Účastníci konference upozornili na tento ohromný ekonomický dopad dobrovolnictví právě v oblasti kultury a umění. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (jako pořadatel konference) zareagoval na celospolečenský zájem získávat o dobrovolnictví přesná data a zařadit se mezi země západní Evropy, které dlouhodobě oceňují a podporují profesionalizaci dobrovolnictví ve všech sférách veřejného života.

Celodenní online maraton lokálních vstupů a ukázek dobrovolnictví v druhý den konference byl bohatým zdrojem inspirace a příležitostí oslovit další zájemce o členství v Národní asociaci dobrovolnictví, která dlouhodobě usiluje o silnou prestiž a pozici. „Těšíme se na nové členy, protože
kulturní organizace a projekty potřebují silnější hlas a my jsme v naší asociaci připraveni dát našim kolegům prostor,“ uzavírá Lenka Vonka Černá.

Mgr. Lenka Vonka Černá, předsedkyně Výboru NAD, kontakty zde:
https://www.nadobrovolnictvi.cz/

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS, více zde: www.nipos.cz

Záznam z konference a v přípravě je sborník příspěvků