Evropská unie

ADMP

20 let Pět P v Českých Budějovicích

20 let Pět P v Českých Budějovicích

20 let Pět P v Českých Budějovicích
Hlavní rubrika: Tiskové zprávy
Rubriky: Tiskové zprávy
Datum zveřejnění: 25. října 2019

Již 20 let program Pět P pomáhá v jižních Čechách znevýhodněným dětem prostřednictvím dobrovolníků. Toto jubileum bylo skvělou příležitostí nejen k oslavě, ale také sdílení příkladů dobré praxe a dalšího vzdělávání zainteresovaných osob.

Dne 8. 10. 2019 se v Českých Budějovicích ve víceúčelovém sále Riegrova 51 konal vzdělávací seminář, který byl určen jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, a především pro členy Národní asociace dobrovolnictví, z.s. (dále NAD). Seminář pořádala nezisková organizace Temperi o.p.s., která v Českých Budějovicích poskytuje podporu osobám a především rodinám, které se nachází v nepříznivé situaci.

Akci zahájila Mgr. Bohdana Břízová Ph.D., která je hlavní koordinátorkou dobrovolnictví v Temperi a zároveň místopředsedkyní NAD. První z témat se věnovalo mentoringu, další okruh se věnoval dobrovolnickým mentoringovým programům. Seminář byl zakončený představením Národní asociace dobrovolnictví, která zaštiťuje dobrovolnické organizace a programy napříč celou Českou republikou. Zastupující osobou za NAD byla Bc. Vlasta Faiferlíková, která vykonává také funkci místopředsedkyně NAD a zároveň je ředitelkou Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. sídlícího v Plzni. Paní Faiferlíková vedla i část vzdělávacího semináře, konkrétně představení příkladů dobré praxe v rámci dobrovolnického mentoringu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vzdělávací části pokračoval program oslavou 20 let programu Pět P v Českých Budějovicích, který se od roku 2016 realizuje právě pod Temperi, o.p.s. a za celou dobu své existence pomohl 343 dětem. Na oslavu byli pozváni představitelé neziskových organizací a sociálních služeb, které spolupracují nebo spolupracovali s tímto programem. Mezi hosty byli také zástupci akademické sféry a v neposlední řadě také dobrovolníci, a to jak současní, tak i působící v programu v minulosti. Na začátku zahrála kapela Bonsai č. 3, jejichž členkou je bývalá dobrovolnice programu Pět P. Po tomto kulturním vystoupení proběhla oficiální část, která zahrnovala prezentaci programu Pět P v Českých Budějovicích v současnosti, poděkování koordinátorům a odborníkům, kteří s programem úzce spolupracují. Po předání všech darů a proslovech následovala krátká přestávka a drobné občerstvení, které připravili dobrovolníci. Po přestávce přišla na řadu dražba obrázků, které vlastnoručně namalovaly děti, zapojené v programu Pět P. Dražbou obrázků byl zakončen tento příjemný den.


Kontaktní osoby:
Mgr. Bohdana Břízová, PhD., místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a koordinátorka dobrovolníků v organizaci Temperi, o.p.s. bohdana.brizova@tempericb.cz

Mgr. Michaela Svojanovská, koordinátorka Národní asociace dobrovolnictví, z.s., m.svojanovska@dcul.cz