Evropská unie

ADMP

DC RADKA oslavilo 15. let

DC RADKA oslavilo 15. let

DC RADKA oslavilo 15. let
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?, Tiskové zprávy
Datum zveřejnění: 1. dubna 2022

Již od roku 2006 působí v regionu Kadaň a okolí Dobrovolnické centrum RADKA, které v rámci oslavy 15. narozenin připravilo výstavu jako ohlédnutí za svou historií.

„Dobrovolnické centrum RADKA zahájilo svou činnost na podzim 2006 a první přijímající organizací se stala Nemocnice Kadaň s.r.o., kam dobrovolníci docházeli na dětské oddělení a LDN. Následující rok jsme již evidovali 26 aktivních dobrovolníků a 1290 dobrovolnických hodin. Po úspěšném startu v kadaňské nemocnici tak dobrovolníci začali působit v dalších třech organizacích. Zároveň vznikla potřeba společného sdílení a tak byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Každým dalších rokem narůstali počty dobrovolníků, dobrovolnických hodin, přijímajících organizací a dobrovolnických programů,“ uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA, která v jeho začátcích byla jednou z prvních dobrovolníků. Následující roky se pojí i s prvním mentoringovým programem v Kadani Pět P a členství DC RADKA v Národní asociaci dobrovolnictví (dříve Asociace Pět P a ADMP).

V roce 2010 činnost organizace RADKA podpořili firemním dobrovolnictvím a tak organizaci poprvé navštívili zaměstnanci Skupiny ČEZ. V roce 2013 došlo k personální změně na pozici vedoucí DC RADKA a činnost dobrovolnického centra se poprvé přesunula za hranice ČR. „V rámci mezinárodního projektu se slovenskou organizací Platforma dobrovolnických center a organizací jsme uspořádali výměnnou stáž šesti českých a šesti slovenských dobrovolnic ve věku 50+,“ zavzpomínala Mgr. Hana Vodrážková, ředitelka organizace RADKA z.s.

V roce 2015 se RADKA z. s. stala místním centrem programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a získala akreditace pro vysílání a hostování zahraničních dobrovolníků. Dobrovolnické centrum RADKA zároveň překročilo pomyslnou hranici 2500 dobrovolnických hodin ročně. Následující rok byl podpořen projekt tříletý mezinárodního sdílení s partnery z Polska a Bulharska, financovaný programem Erasmus+. Rok 2017 byl zlomový v počtu dobrovolnických hodin, kdy dobrovolníci atakovali hranici 3500 hodin za rok.

Nedílnou součástí činnosti RADKA z. s. jsou mezinárodní dobrovolnické workcampy ve spolupráci s INEX-SDA. Rok 2018 byl ve znamení přípravy a absolvování kvalifikační zkoušky na koordinátora dobrovolníků, kterou úspěšně absolvovaly dvě pracovnice. Následující rok se v Kadani začali věnovat novým oblastem a aktivitám. Dobrovolníci se zapojili do jednorázových akcí jako např. Sbírka potravin, ples neziskovek, Krabice od bot a další. Činnost canisterapeutických týmů se díky finanční podpoře podařilo z Kadaně a Klášterce nad Ohří rozšířit i do nedalekého Žatce. Činnost DC RADKA se rozšířila o inkluzivní dobrovolnickou aktivitu - Dobroklub.

„Za poslední dva roky jsme zároveň dosáhli další mety a to evidence více jak 3500 dobrovolnických hodin za rok,“ řekla Bc. Lucie Dvořáková, DiS., jedna z kadaňských koordinátorek dobrovolníků.

Rok 2020 začal plánování mezinárodních mobilit a dalšího rozvoje. Nicméně pandemie Covid-19 dala dobrovolnických aktivitám zcela jiný směr. Většina přijímajících organizací se pro dobrovolníky (a nejen je) zcela uzavřela. Dobrovolníci začali být potřeba v terénu – nákupy, šití roušek, podpora osamělých lidí v domácím prostředí, aj. DC RADKA se tak stalo součástí krajské platformy Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a dobrovolníci pomáhali, jak a kde bylo zrovna potřeba. Vše ostatní se na několik měsíců ocitlo stranou.

„I přes nepříznivé okolnosti jsme se na podzim 2020 stali dobropointem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, tedy místem, kde je možné získat informace o dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostech po celém kraji,“ řekla vedoucí DC RADKA.

Rok 2021 se stále po většinu své části odehrával v pandemické době a s ní souvisejícími opatřeními. Osobní setkání nahradily online schůzky, místo šití roušek byli dobrovolníci nejvíce potřeba v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnictví a finanční podporu dobrovolnické činnosti sháněli v Kadani po troškách a kde se dalo. V časech rozvolňování se pak stali součástí národní akce „Česko jde spolu na piknik“, svou činnost a členství v různých sítích prezentovali v rámci Dnů dobrovolnictvím v Ústeckém kraji, Dne sociálních služeb v Podbořanech, konference „Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy“ nebo se zapojili do mezinárodní kampaně Erasmusdays 2021.

„Jaké výzvy nám přinese rok 2022 je zatím stále otázkou. Pokračujeme v realizaci mezinárodní mobilit, připravuje spolupráci s organizací Mezi námi o.p.s. a zahájení dvou nových aktivit – dobrovolnického programu Přečti a partnerském programu Povídej,“ těší se na nové výzvy koordinátorky i samotní dobrovolníci.

Děkujeme všem účastníkům a partnerům, kteří nás v rámci dne otevřených dveří přišli navštívit, zavzpomínat s námi na společnou minulost a zároveň si popovídat o plánech do budoucna. Více informací o činnosti Dobrovolnického centra naleznete na webových stránkách, facebooku a instagramu. Výstavu představou v rámci dne otevřených dveří je možné shlédnout až do konce dubna 2022 v provozovně RADKA z. s.

Bc. Stanislava Hamáková, DiS.
RADKA z.s. – Dobrovolnické centrum RADKA
tel: 734 468 449, email: dcr@radka.info