Evropská unie

ADMP

Podporujeme integraci cizinců v Ústeckém kraji

Podporujeme integraci cizinců v Ústeckém kraji

Podporujeme integraci cizinců v Ústeckém kraji
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 14. října 2022

Název projektu: Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 5. – 31. 12. 2022

Realizátor: Poradna pro Integraci, z.ú. ve spolupráci s Národní asociací dobrovolnictví, z.s. a Dobrovolnickým centrem, z.s.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2022“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Snímek obrazovky 2022-10-13 124507

Cílová skupina: držitelé speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Cíl projektu: podpora integrace a adaptace ukrajinských uprchlíků v Ústeckém kraji. Veškeré aktivity interkulturních asistentů budou směřovat k podpoře soběstačnosti a orientaci ve společnosti a bezproblémovému soužití s majoritou. Kromě této podpory se projekt zaměřuje na monitoring potřeb a problémů cílové skupiny v příslušné lokalitě, usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností, zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty a zajištění koordinace dobrovolníků pomáhající osobám se speciálním vízem nebo dočasnou ochranou při jejich integraci a adaptaci v Ústeckém kraji.

školení 2