Evropská unie

ADMP

Vlasta Faiferlíková

Vlasta Faiferlíková

Vlasta FaiferlíkováBc. Vlasta Faiferlíková,
místopředsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

UPOL FF Andragogika s profilací na personální management, předsedkyně Správní rady a ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. v Plzni, členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

V TOTEMu se věnuji od roku 2007 koordinaci mezigeneračních a dobrovolnických projektů a programů. V průběhu let jsem pracovala jako volnočasová  pedagožka u malých i větších dětí, věnuji se novým formám vzdělávání volnočasových pedagogů.

Postupně jsem mezi cílové skupiny přibrala i seniory. „Mým tématem je celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj ve všech možných formách a ve všech možných životních etapách člověka.“ V posledních letech se cíleně věnuji aktivizaci seniorů zejména posilováním jejich občanské angažovanosti formou dobrovolnických aktivit.

Moje životní motto: „Sahej vždy výš, než ti stačí ruce. Nač jinak by bylo nebe?“ Bel Kaufman

Nejkrásnějším projektem v poslední době je moje pětiměsíční vnučka Marie, se kterou znovu objevuji svět, přírodu a krásu bezpodmínečného přijímání.