Evropská unie

ADMP

Lenka Vonka Černá

Lenka Vonka Černá

Lenka Vonka ČernáMgr. Lenka Vonka Černá
předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

V Národní asociaci dobrovolnictví, z.s. (dříve Asociaci Pět P v ČR) jsem od jejího vzniku v roce 2001. Oslovení a okouzlení dobrovolnictvím se však datuje už od roku 1998. V tomto roce jsem nastoupila jako první regionální koordinátorka mentoringového program Pět P v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem.

V roce 1999 jsem pak založila Dobrovolnické centrum, z.s., které řídím dodnes. Mojí hlavní ideou je spolupráce vícero organizací s podobným zájmem; a tak jsem se v průběhu dalších spolupodílela na vytvoření dvou neformálních, ale profesionálně koordinovaných platforem, které dodnes úspěšně fungují.

První je Rada dobrovolnických center Severozápad s cílem spolupracovat v síti dobrovolnických center a vyměňovat si dobrou praxi. Druhou platformou s názvem PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje je opět spolupráce subjektů se zaměřením na pomoc humanitárních organizací ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a mimo jiné působení dobrovolníků při povodních a jiných katastrofách.

Jsem členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ČR, předsedkyní Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a mj. pracuji jako členka Lokálního řídícího výboru Euroregionu ELBE/LABE.

V současné době se věnuji na mezinárodním poli inkluzivnímu dobrovolnictví s orientací na dobrovolníky se sníženými učícími schopnostmi a lektoruji kurzy Profesionalizace dobrovolnictví pro koordinátory dobrovolníků.

Metodicky řídím Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s., kde podporuji koordinátory dobrovolníků v pěti krajských nemocnicích. V době pandemie jsem založila Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a s týmem kolegů organizovala rozvozy roušek, nákupy seniorům i nouzové potravinové balíčky bez prostředků.

Nyní jsem zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem - město.

Spojení s přírodou a Univerzem je pro mě klíčové a pomáhá mi to žít jednoduše, spokojeně a v přítomnosti. Se svým mužem se věnujeme chovu skotu na Biofarmě Františkov.