Evropská unie

ADMP

Jiří Tošner

Jiří Tošner

Jiří TošnerPhDr. Jiří Tošner,
člen výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Vzdělání - FF UK Praha, obory pedagogika a psychologie. V té době jsem byl vedoucí kroužků modelářů a letních táborů dětí a mládeže, obojí jako zdroj a inspirace hodnoty dobrovolnictví.

Od roku 1998 do roku 2020 jsem působil jako projektový manažer, lektor a supervizor akreditovaných kurzů dobrovolnictví a supervize v HESTIA – Centru pro dobrovolnictví. V letech 2006 – 09 jsem působil jako garant, lektor a supervizor projektu „Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb“. V letech 2010 – 12 jako lektor a supervizor kurzu „Výchova k dobrovolnictví“.

V letech 2012 – 14 odborný koordinátor a lektor projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“. Také jsem autorizovanou osobou pro zkoušky profese Koordinátor dobrovolníků dle Národní soustavy kvalifikací. Jsem také autorem či spoluautorem řady metodik a manuálů dobrovolnictví a supervize.

Ve výboru Národní asociace dobrovolnictví, z.s. jsem zapojen na základě dlouholeté praxe v programu Pět P - v minulosti také jako garant odbornosti při výběru, výcviku a supervizi dobrovolníků i koordinátorů. Členem výboru Asociace programu Pět P jsem byl již od jejího založení v roce 2001 v Kroměříži, následně i členem výboru ADMP.

Dobrovolnictví je pro mne nástrojem spolupráce občanů a komunit na všech úrovních.