Evropská unie

ADMP

Zpráva o auditech Pět P

Zpráva o auditech Pět P

Zpráva o auditech Pět P
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 7. listopadu 2018

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s. zveřejnila vyhodnocení celorepublikové programu Pět P za roky 2016–2018. Publikaci  si můžete stáhnout také na našem webu.

"Vzhledem k výjimečnosti a profesionálnosti dobrovolnického mentoringového programu Pět P je třeba věnovat maximální pozornost nejen výběru klientů, výběru, výcviku a supervizi dobrovolníků, a průběžnému monitoringu dvojic, ale také kvalitním metodám zjišťujícím přínos pro dítě, jeho rodinu i dobrovolníka a umožňující tak neustálý
rozvoj kvality programu Pět P, tj. evaluaci," uvádí ve zbrusu nové publikaci její autorka Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Cílem systému evaluace je posoudit vliv přítomnosti dobrovolníka/mentora na dítě a zejména podívat se na osobnost dítěte z více úhlů pohledu, a zamyslet se nad dítětem vždy ve všech oblastech a rolích, které v životě sehrává.

Evaluační metoda se soustřeďuje na zjišťování zejména pozitivních změn v chování, které u dítěte nastaly na základě trvání vztahu s jeho dobrovolníkem. Data získáváme prostřednictvím dotazníků, ve kterých jsou respondenti žádáni o své vyjádření o dítěti v několika oblastech, např. Sociální adaptace, Osobní kompetence, Problémy chování. Dotazníky v rámci výzkumu vyplňovali zákonní zástupci dětí, a to vždy na začátku zapojení do programu a poté po formálním ukončení spolupráce dvojice "dítě a dobrovolník". 

"Těší nás, že letošní výsledky evaluace i audity jednotlivých programů potvrzují ze světa známou zkušenost, že dětem vztah s dospělým dobrovolnickým mentorem prospívá. Někteří zlepší své sebevědomí, jiní zdokonalí své komunikační dovednost nebo vztahy s vrstevníky, některým dětem se zlepší i prospěch ve škole," vyjmenovala časté pozitivní rysy programu Pět P nová předsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových programů Mgr. Lenka Černá.

Publikaci najdete pod názvem Kvalita mentoringového programu Pět P v ČR Mentoring – o to jde! v sekci Dokumenty.