Evropská unie

ADMP

Auditovaná dobrovolnická centra

Auditovaná dobrovolnická centra

Tisková zpráva: Auditovaná dobrovolnická centra prokázala vysokou kvalitu a kompetentnost
Hlavní rubrika: Tiskové zprávy
Rubriky: Tiskové zprávy
Datum zveřejnění: 5. listopadu 2020

Národní asociace dobrovolnictví pokračuje ve sledování kvality probíhajících dobrovolnických programů u členů asociace i v době pandemie.

„Členským organizacím poskytujeme dlouholetou metodickou odporu a vytváříme důvěryhodný vztah mezi nimi a výborem asociace. Probíhající interní audit má velkou zásluhu na spokojenosti členských organizací, na pozitivních změnách a inovacích v jednotlivých programech,“ říká zkušená auditorka asociace Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. V NAD je interní audit poměrně zavedenou a již mnohá léta funkční disciplínou, a stále se rozvíjí a zdokonaluje.

V roce 2020 se většina dobrovolnických center potýkala s realizací programů, v kontextu dobrovolnické pomoci při první a druhé vlně Covid-19. Celkem 6 dobrovolnických center dokázalo i přes objektivní potíže s kapacitami absolvovat interní metodický audit. Koordinátoři dobrovolnických
center se k přípravě na absolvování auditu i k jeho realizaci postavila velice odpovědně, což svědčí o rostoucí profesionalitě jednotlivců i organizací.
Metodický interní audit probíhá formou komunikace nezávislé a nestranné auditorky se zástupci členských organizací, bez jakýchkoliv střetu zájmů. Interní audit je nedílnou součástí manažerské struktury celé Národní asociace dobrovolnictví.

„Interní metodický audit podporuje práci koordinátora dobrovolnického programu, a zároveň kontroluje, zda jsou v činnosti dobrovolnického centra dodržovány právní předpisy ČR, metodické opatření a stanovené postupy ze strany NAD. Zjišťuje, zda jsou včas rozpoznána rizika vztahující se k činnosti dobrovolníků, k jejich ochraně a také ochraně „klientů“ dobrovolnických programů, a následně přijata odpovídající opatření k vyloučení rizik nebo jejich zmírnění,“ popisuje Hana Hudáková.

Principy interního auditu tzv. 3P: partnerství, podpora a péče.

Cíl auditu: doporučení poskytovaná v rámci harmonizace a koordinace stanovené metodiky, která zajišťují bezpečí pro práci koordinátora dobrovolnického centra.

Všech šest dobrovolnických center (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Praha; Spolu proti samotě, z.s. Teplice; Slunečnice, z.s., Děčín; Hospic Sv. Štěpána Litoměřice, Dobrovolnický program Národní asociace dobrovolnictví a Integračním centrum Praha) absolvovalo mezi květnem a listopadem 2020 interní metodický audit a všechna dobrovolnická centra prokázala vysokou kvalitu ve svých dobrovolnických programech a kompetentnost svých koordinátorů dobrovolnických center i dobrovolnických programů. Auditorem stanovená doporučení se týkala především zdokonalení
vedení dokumentace v oblasti ochrany osobních údajů, v aktualizaci smluv s dobrovolníky a klienty dobrovolnických center, a také v oblasti strukturování akreditací u MV ČR.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. – auditorka asociace
Mgr. Lenka Vonka Černá – předsedkyně asociace
info@nadobrovolnictvi.cz