Evropská unie

ADMP

Síť k ochraně demokracie

Síť k ochraně demokracie

Národní asociace dobrovolnictví se připojuje k ochraně demokracie
Hlavní rubrika: Tiskové zprávy
Rubriky: Tiskové zprávy, Co je nového?
Datum zveřejnění: 29. června 2020

Česko má první Síť k ochraně demokracie. Přes názorové rozdíly jednotlivých členů sítě panuje jasná shoda, že v aktuální společenské situaci v ČR je třeba aktivně bránit společné hodnoty svobodné a demokratické společnosti.

Síť propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřeného v Ústavě a Listině základních práv a svobod.

Spolupráci všech článků Sítě zajišťuje koordinátor a na jeho činnost dohlížejí garanti a garantky, mezi které patří např. Lída Rakušanová, Pavel Pafko, Eliška Wagnerová, Daniel Kroupa, Magda Vašáryová, Petr Pithart a další osobnosti s významnými zkušenostmi s fungováním státu v různých oblastech, u nichž je zřejmá jejich dlouhodobá podpora principů demokratického právního státu.

Síť monitoruje politické dění, hodnotí rizika pro demokracii a přináší řešení k jejich odvrácení. Propojuje experty, veřejnost, spolky a firmy z různých názorových bublin. Společnými silami svých článků (více než šedesát organizací a přibližně padesátka expertů) dokáže Síť oslovit přes 2 milióny
lidí v celé České republice.

„Dobrovolnictví patří mezi občanské ctnosti, které pro svou existenci a rozvoj potřebují svobodu a demokracii. V naší asociaci jsme pro efektivní spolupráci se státní správou, ale považujeme za klíčové, aby stát dobrovolnictví a občanské svobody reguloval jen v nezbytné míře ve vztahu
k bezpečnosti a ochraně obyvatel a naopak silně podporoval kreativitu a nízkoprahovost dobrovolnictví a bariéry pro spontánní mezilidskou pomoc a projevy svobodné vůle odstraňoval a nikoliv vytvářel. Proto považujeme za důležité připojit se do Sítě jako asociace a budeme podporovat ke členství i naše členské organizace,“ popsala důvody svého připojení předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví Lenka Vonka Černá.

Síť k ochraně demokracie propojuje lidi, kteří se jistě neshodnou v mnoha věcech, ale všichni jsou ochotni hledat a bránit základní demokratické hodnoty. „Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a garant Rekonstrukce státu, která vznik Sítě iniciovala a koordinuje její fungování.

Více o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz

Kontakt pro další informace:
Mgr. Lenka Vonka Černá
předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví
E: info@nadobrovolnictvi.cz
M: +420 606 512 905