Evropská unie

ADMP

EVROPA JSME MY

EVROPA JSME MY

EVROPA JSME MY
Hlavní rubrika: Tiskové zprávy
Rubriky: Tiskové zprávy, Co je nového?
Datum zveřejnění: 1. července 2020

České dobrovolnictví se prostřednictvím Národní asociace dobrovolnictví, z.s. připojuje k Volonteurope.

Mezinárodní síť propagující hodnoty a zásady dobrovolnictví, aktivního občanství a sociální spravedlnosti v Evropě i mimo ní sdružuje především evropské dobrovolnické organizace, aktivity nebo iniciativy. Zapojit se mohou ve speciálním režimu i zájemci o členství mimo Evropu.
Volonteurope má v současné době více než 50 členů ve více než 20 zemích Evropy a širšího světa.

Volonteurope aktivně vystupuje na všech úrovních společenského a profesního života. Vede dialog s klíčovými institucemi EU, komunikuje s byznys sférou a především nevládními organizacemi a zástupci občanské společnosti. Posláním Volonteurope je spolupracovat se členy a partnery na
posilování prestiže dobrovolnictví a aktivního občanství jako cesty sociální spravedlnosti v Evropě i mimo ni.

„Členské organizace naší asociace jsou svým obsahem rozmanité od programů v sociálních službách a nemocnicích, přes volnočasové aktivity až po komunitní život, sport nebo kulturní činnost. Přesto máme v základu jeden společný zájem. Svobodný a aktivní život a velkou míru otevřenosti
pro spolupráci a partnerství. Česká republika je součástí Evropské unie a srdcem Evropy. Přes všechny výhrady, které k dění na našem kontinentu slýcháme nebo můžeme mít, jednoznačně jako dobrovolníci chceme spíše stavět mosty než ploty. Členství ve Volonteurope vnímám jednoznačně
jako skvělou příležitost ke spolupráci, sdílení zkušeností a další profesionalizaci českých organizací,“ uvedla Mgr. Lenka Vonka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví.

Více informací o Volonteurope: https://volonteurope.eu/ 

Kontakt pro další informace:
Mgr. Lenka Vonka Černá
předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví
E: info@nadobrovolnictvi.cz
M: +420 606 512 905