Evropská unie

ADMP

Šest kroků ke kvalitě

Šest kroků ke kvalitě

Šest kroků ke kvalitě
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 1. října 2018

Česká republika/Praha - 1. října 2018 – Asociace dobrovolnických mentoringových programů zveřejnila výsledky auditů kvality ve střediscích Pět P.

Dobrovolnické mentoringové programy mají v ČR dlouholetou tradici. Svou asociaci založili profesionálové z několika neziskových organizací již před 17 roky. V roce 2016 asociace uspěla a získala podporu Evropského sociálního fondu na profesionalizaci a audity kvality patří mezi výstupy realizovaného projektu.

Program Pět P (Prevence, Podpora, Péče, Pomoc, Přátelství), který je hlavní vlajkovou lodí asociace, funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů. „Audity kvality programu Pět P poprvé proběhly již v letech 2014/2015. Nyní jsme díky podpoře EU uskutečnili jejich pokračování, které mělo 4 postupné fáze. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo audity připravit na zcela profesionální bázi a jejich výstupy a výsledky práce našich koordinátorů a dobrovolníků mne velmi těší,“ uvedla při hodnocení výstupů na Výboru asociace PhDr. Dagmar Cruzová, předsedkyně ADMP.

Samotným auditům předcházelo vydání publikace Evaluační metody MENTORING a publikace Manuál dobrovolnického mentoringového programu Pět P/Big Brothers Big Sisters (autorka obou publikací - Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.), aby všechna střediska Pět P měla dostatečnou a praktickou pomůcku, jak řídit kvalitní dobrovolnický mentoringový program. Před započetím auditů se konalo v listopadu 2016 vzdělávací setkání koordinátorů v Sedlci u Prahy.

„Auditem prošlo postupně od léta 2017 po jaro 2018 všech 12 středisek (Ústí nad Labem, Jičín, Kroměříž, Praha, České Budějovice, Plzeň, Znojmo, Třebíč, Kladno, Kadaň, Štětí, Zlín), která jsem osobně navštívila a s kolegy absolvovala dlouhý hodnotící rozhovor plus všichni překládali listinné dokumenty k prostudování,“ přibližuje svou zkušenost Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. zkušená auditorka programu Pět P.

Ve většině kritérií auditů týkající se zásad poskytování programu, ochrany dětí a dobrovolníků prošly všechny organizace na výbornou. Rezervy mají některé organizace v dokumentaci s ohledem na změny týkající se zavádění pravidel GDPR. Ve spolupráci s ADMP se podařilo všem střediskům i tato slabší místa ošetřit.

„Z pozice členské organizace naší asociace a auditované organizace, bych ráda poděkovala za formu a obsah profesních auditů, protože cítíme od Výboru a auditorky ADMP velkou míru podpory a ochoty nehledat pouze chyby, ale vnímat naši práci v celém kontextu a pomoci nám zlepšit nedostatky a posilovat naše silné stránky. Druhou přidanou hodnotou je peer to peer sdílení zkušeností mezi koordinátory dobrovolníků napříč všemi středisky,“ poděkovala na závěr auditu jedna z plzeňských koordinátorek programu Pět P.