Evropská unie

ADMP

Ocenění

Ocenění "Dobrovolník roku 2019"

Ocenění "Dobrovolník roku 2019"
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 6. prosince 2019

Devátý ročník ankety „Dobrovolník roku“, kterou každoročně vyhlašuje Statutární město Ostrava, zná své vítěze! Letos v ní bylo oceněno osm
žen a jeden muž z různých dobrovolnických organizací, které v Ostravě působí.

Cílem ankety je zviditelnit práci dobrovolníků a ocenit ty, kteří nezištně pomáhají a věnují svůj čas potřebným. Za naše Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava si cenu převzala paní Věra Janošťáková, která patří k našim služebně nejstarším a nejobětavějším dobrovolnicím.

Paní Věra přes deset let navštěvuje Dětské centrum Domeček, které poskytuje zázemí ohroženým dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, či zneužívaným. Paní Janošťáková věnovala za celou dobutěmto dětem přes 700 hodin, a to během neuvěřitelných 400 návštěv!

V Domečku se paní Věra věnuje vždy konkrétnímu dítěti, za kterým dochází dlouhodobě, jednou týdně. Stává se pro něj blízkým člověkem, na kterého se děťátko těší. S dětmi má krásné láskyplné vztahy, o jejich osudy se zajímá i poté, co děti z centra Domeček odchází. Těžko byste se doptávali této skromné a pokorné dámy na její vnitřní motivaci měnit k lepšímu životy dětí, které to na startovní čáře neměly zrovna jednoduché. Na naše naléhání to však krásně vyjádřila těmito slovy: „Ráda dávám aspoň na pár hodin
svou náruč dětem, které ji nemají a potřebují.“

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava vysílá dobrovolníky k potřebným lidem v Ostravě již 10 let. Jeho posláním je propojovat svět ochotných lidí, kteří chtějí pomoci, se světem těch, kteří pomoc potřebují. I když naše centrum vyslalo za dobu svého působení více než 2000 dobrovolníků, pořád je to, bohužel, málo. Potřebných je pořád více než ochotných dobrovolníků.

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou přijít do Dobrovolnického centra ADRA Ostrava vždy 1. středu v měsíci mezi 10.00 a 17.00 hod. nebo individuálně po telefonické domluvě na tel. čísle 605 784 584.  

Více na www.facebook.com/adraostrava

Komunikace s veřejností:
Mgr. Katarína Kijonková, tel. +420 731 157 469, e-mail: katarina.kijonkova@adra.cz