Evropská unie

ADMP

Stojíme také za Ukrajinou!

Stojíme také za Ukrajinou!

Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 4. března 2022

Vidíme po celé České republice stovky dobrovolnických aktivit a tisíce dobrovolníků. Každý, kdo chce a může pomoci, má možnost se zapojit a vybrat si z palety sbírek nebo akcí mnoha organizací.

Pro základní orientaci doporučujeme skvělý rozcestník STOJÍME ZA UKRAJINOU, který sám o sobě vznikl a funguje díky úsilí mnoha dobrovolníků.

Pokud zaregistrujete organizaci pomoci ve svém okolí (obecní úřad, škola atd.) podpořte ji.

Sledujte i komunikaci vlády ČR a krajské samosprávy. Při humanitárních katastrofách platí, že dobré srdce na dlani je jedinečný, ale nikoliv jediný předpoklad užitečné pomoci. Někdy mnoho dobrovolníků na jednom místě může situaci více zkomplikovat než usnadnit. Dávejte dobrý pozor, kde a kdy je vaše pomoc platná.

Pokud nyní pomáhat nemůžete, šetřete síly pro další dny a týdny.

Nezapomínejte na péči o sebe a své blízké. Každý úsměv ať už ho věnujete uprchlíkům z Ukrajiny nebo dobrovolnému hasiči nebo učitelce, která pečuje o malé děti v mateřské škole se počítá.

Stát za Ukrajinou můžeme tím lépe, čím pevněji budeme stát při sobě!