Evropská unie

ADMP

Metodické audity startují

Metodické audity startují

Metodické audity startují
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 22. června 2017

Kvalita, kvantita, čas. Klasické parametry, podle kterých určuje většina projektů své výstupy. K tomu my v asociaci ještě přidáváme podporu, empatii a zkušenosti.

Když se řekne audit, většina lidí zpozorní. Není se čemu divit, kontrolní mechanismy ať už externí nebo interní vždy vzbuzují specifický zájem dotyčných. Většina z nás si možná vybaví písemku ve škole, která vlastně taky nese znaky auditu námi dosažených znalostí. Jenže tady je pro nás v asociaci bod zlomu. Cílem auditních setkání v programu Pět P není suché školometské kontrolování daných parametrů či výstupů. „Pracujeme formou konzultačního procesu, jehož cílem je poskytnout všem našim členům férovou zpětnou vazbu. Nehledáme chyby, ale snažíme se včas upozornit na možná rizika plynoucí ze současné praxe nebo naopak a to mnohem častěji vyzdvihnout silné stránky auditované organizace,“ přibližuje záměr chystaných auditů koordinátor ADMP Honza Dolínek.

Audit, tak jak jej známe, má 4 fáze:

  • prostudování dokumentace programu Pět P
  • jednodenní setkání a konzultace v organizaci
  • vyhodnocení a vypracování auditorské zprávy
  • souhrnné vyhodnocení všech realizovaných auditů

Prakticky jde o to, před setkáním projít „co je psáno, to je dáno“ a následně v rozhovoru mezi čtyřma, šesti, osmi očima projít každodenní rutinu při realizaci projektu Pět P v dané organizaci. „Často se zaměřujeme se při auditech na konkrétní situace např. Jak organizace při uzavírání smlouvy komunikuje s dětmi? Jak ověřuje jejich míru porozumění podstatě programu Pět P? Jak jsou dobrovolníci připraveni na mimořádné situace (úraz na schůzce)? abychom získali přesnou představu o tom, jak program Pět P v daném místě funguje a existuje prostor na nějaké zlepšení nebo kde naopak můžeme načerpat inspiraci pro jiné organizace,“ shrnuje část své práce auditorka asociace Hana Hudáková a dodává: „na část auditů, kdy se potkáváme osobně v organizacích se pokaždé těším, protože naši kolegové koordinátoři dobrovolníků odvádí dlouhodobě skvělou práci a je vždy příjemné se setkat osobně nad výsledky jejich práce.“

Aktuální plán auditů realizujeme také díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci projektu „PADMÉ - Profesionalizace Asociace Dobrovolnických Mentoringových programů“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249 a zahajujeme jej v červnu 2017 s cílem dokončení v září 2018. O jeho průběžné realizaci a samozřejmě i závěrečných výstupech vás budeme dále informovat.