Evropská unie

ADMP

Jaké problémy mají naše děti?

Jaké problémy mají naše děti?

Jaké problémy mají naše děti?
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 26. září 2018

Česká republika/Praha - 26. září 2018 – Asociace dobrovolnických mentoringových programů zveřejnila výsledky evaluační metody Mentoring za roky 2016 – 2018.

Dobrovolnické mentoringové programy mají v ČR dlouholetou tradici. V roce 2016 Asociace dobrovolnických mentoringových programů (ADMP) získala podporu Evropského sociálního fondu na svou profesionalizaci a výsledky evaluační metody Mentoring patří mezi výstupy realizovaného projektu.

Program Pět P (Prevence, Podpora, Péče, Pomoc, Přátelství), který je hlavní vlajkovou lodí asociace, funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Za dobu fungování dvojice sleduje koordinátor dobrovolníků a jeho organizace přínos mentorského vztahu pro dítě a mapuje případná zlepšení nebo zhoršení jeho chování v několika desítkách stanovených parametrů.  „Data z evaluačního projektu jsme shromažďovali za období od 1. 1. 2016 do 30. 8. 2018 a do evaluace se zapojilo 10 členů naší asociace. Úvodní data o dětech jsme získali před zahájením dobrovolnické spolupráce od 131 rodičů, další data jsme získali od rodičů a dobrovolníků dětí s odstupem času, kdy se děti a dobrovolníci setkávají – celkem to bylo 173 evaluačních dotazníků (údaje o 107 dětech),“ představila průběh sběru dat Mgr. Bohdana Břízová Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v ADMP garantuje všechny evaluační procesy.

Před vstupem do programu

Průměrný věk dětí v programu Pět P byl za sledované období 10,3 let, celkové rozpětí věku dětí v programu bylo období 5-17 let. Typickým dítětem v programu Pět P je tedy dítě z prvního stupně základní školy. Nejčastější problémy dětí jsou problémy s vrstevníky (60%), malá sebedůvěra (67%), podle svých rodičů 65% dětí odmlouvá a jsou nepořádné, 75% je nesoustředěných. Úzkostí trpí 61% dětí a 67% dětí je citově labilních.

Při ukončení účasti v programu

Průměrný věk dětí, které opouští program Pět P je 12,2 let. Doba, po kterou se děti s dobrovolníky setkávají je 3 – 70 měsíců, průměrně se jedna dvojice setkává téměř 18 měsíců. Velké zlepšení po ukončení programu sledujeme u dětí v kritériu agresivita. Zlepšení vidíme u 65% dětí, u 25% dokonce velké zlepšení. Téměř polovina dětí zlepší své chování při odmlouvání a nepořádnosti vůči rodičům. Výrazné zlepšení až 60% je patrné i ve vztahu k vrstevníkům. Podobně se daří zlepšit i dětskou sebedůvěru, v 60-64%.

Do Pět P vstupuje nejčastěji 10 leté dítě, které je nesoustředěné, citově labilní, má problém se sebedůvěrou. Také se mu špatně vyjadřují pocity a neumí se samostatně rozhodnout. Dítě nemá kamarády. Rodiče si o něm myslí, že je odmlouvavé a nepořádné. Dítě se schází téměř dva roky s dobrovolníkem do 30 let. Zlepšení se u dítěte projeví hlavně v komunikaci, sníží se u něj agresivní projevy a začne lépe vycházet s vrstevníky, i ve škole. Dochází ke zvýšení sebedůvěry, dítě je více samostatné a aktivní. Dojde také k celkovému zklidnění – zlepšuje se nesoustředěnost, citová labilita a úzkostnost,“ shrnula výstupy evaluační metody Bohdana Břízová.