Evropská unie

ADMP

Asociace roste

Asociace roste

Asociace roste
Hlavní rubrika: Co je nového?
Rubriky: Co je nového?
Datum zveřejnění: 24. února 2020

Ve čtvrtek 20. února 2020 se konalo v Praze setkání členů Národní asociace dobrovolnictví, .z.s. Tradičně se členové sešli v Evropském domě v Jungmannově a společně pracovali celý den.

Program byl jako vždy vydatně obsáhlý a tak bylo důležité hlídat čas, abychom pracovali efektivně a současně ohleduplně k novým členům asociace, kteří potřebují více času na zachycení kontextu všech probíhajících projektů.

Celý den moderovala místopředsedkyně asociace Vlasta Faiferlíková, ředitelka plzeňského Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. „Nebylo to tentokráte snadné, protože jsme několik bodů programu potřebovali důkladně rozebrat a chtěli dát prostor všem otázkám členských organizací. Jsem ráda, že všichni pracovali a udrželi pozornost jak dopoledne tak v čase po obědě, kdy to bývá vždy náročnější. Celé setkání jsme dobře připravili a tak se podařilo zvládnout všechny body programu, jak jsme naplánovali,“ uvedla v závěru členské schůze Vlasta Faiferlíková.

V úvodu celého setkání si členové vyslechli zprávu o aktuálním dění od předsedkyně asociace Lenky Černé. Následně se krátce diskutovalo o ukončení členství některých dosavadních členů a představeny byly organizace, které o vstup do asociace projevily zájem. Výsledná bilance, je taková, že asociace je opět o několik členů větší. „Rosteme a je to znát. Na jednu stranu je to pro mne a kolegy ve Výboru velká radost, že se daří poutat pozornost a zájem nových členů. Na druhou stranu rozrůstající se členská základna klade větší nároky na řízení a směřování asociace a tak nás v letošním roce opět čeká kupa práce nejen na běžících projektech, ale i na strategii samotné asociace. Jsem nadšená, kolik členů projevilo zájem aktivně ovlivňovat dění v asociaci a věřím, že nám letošní rok přinese potřebnou stabilitu důležitou pro další růst,“ uvedla předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Lenka Černá.

Odpolední část setkání tradičně patřila sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy. Peer to peer komunikace je jedním z klíčových benefitů členství naší asociaci a je úžasné sledovat, kolik zkušeností a příkladů dobré praxe nebo naopak chyb, které také občas lemují koordinaci dobrovolníků, jsme schopni navzájem jeden druhému nezištně nabídnout.

Nováčci odjížděli ze setkání s velkým nadšením a dlouholetí členové s novou dávkou motivace. Sdílení a mentoring patří do DNA Národní dobrovolnické asociace podobně jako otevřenost a spolupráce.

Nyní nás v dubnu čeká pracovní setkání Výboru asociace a v červnu se opět sejde členská základna. Kdo ví? Možná se opět rozrosteme, protože nabídka na členství pro jakékoliv dobrovolnické programy a organizace není nijak limitovaná. Stačí se ozvat a rádi vás pozveme mezi nás.