Evropská unie

ADMP

Přečtěte si co je (nejen) u nás nového

Přečtěte si co je (nejen) u nás nového

Ocenění "Dobrovolník roku 2019"

Ocenění "Dobrovolník roku 2019"
Datum: 6. prosince 2019

Devátý ročník ankety „Dobrovolník roku“, kterou každoročně vyhlašuje Statutární město Ostrava, zná své vítěze! Letos v ní bylo oceněno osmžen a jeden muž z různých dobrovolnických organizací, které v Ostravě působí. Cílem ankety je zviditelnit práci dobrovolníků a ocenit ty, kteří nezištně pomáhají a věnují svůj čas potřebným. Za naše Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava si cenu převzala paní Věra Janošťáková, která patří k našim služebně nejstarším a nejobětavějším dobrovolnicím.

Dobrovolnický rozhovor

Dobrovolnický rozhovor
Datum: 5. listopadu 2019

Přes dobrovolníky v naší asociaci se k nám dostávají zajímavé příběhy. Přinášíme vám tedy příjemný studentský rozhovor ze Skutče s maturantkou Kateřinou Kallasovou, která byla nominována na Křesadlo.

DOBRO V REGIONECH

DOBRO V REGIONECH
Datum: 11. října 2019

Národní asociace dobrovolnictví, z. s. (NAD) ve spolupráci s dobrovolnickými centry pořádá regionální konference věnované dobrovolnictví v jednotlivých krajích. Akce jsou realizovány za podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Dobrovolníci v sítích

Dobrovolníci v sítích
Datum: 30. září 2019

V Praze proběhlo v pátek 27. 9. 2019 setkání dobrovolníků Národní asociace dobrovolnictví,z.s. s cílem posílit komunikaci asociace a prezentaci dobrovolnictví na sociálních sítích. Celkem 8 dobrovolníků z regionálních organizací z celé ČR se po celý den věnovalo sdílení zkušeností a posilování dovedností při komunikaci zejména na Facebooku a Instagramu. Části setkání se zúčastnila profesionální fotografka a vzniklo několik ilustračních snímků, které budou sloužit k prezentaci dobrovolnických aktivit pod záštitou asociace.