Evropská unie

ADMP

Přečtěte si co je (nejen) u nás nového

Přečtěte si co je (nejen) u nás nového

Testování dobrovolníků od 17. ledna 2022

Testování dobrovolníků od 17. ledna 2022
Datum: 14. ledna 2022

V mimořádném opatření ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN je povinnost testování zaměstnanců stanovena zaměstnavateli na jeho pracovišti. U dobrovolníků není jasně uvedeno, kdo je tím zaměstnavatelem a zda má tedy zajistit povinnost testování vysílající organizace, se kterou má dobrovolník uzavřenu smlouvu o dobrovolnické službě, nebo přijímající organizace.

Dobrovolnická činnost jako kofinancování dotací ze státního rozpočtu

Dobrovolnická činnost jako kofinancování dotací ze státního rozpočtu
Datum: 12. ledna 2022

Dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy je nestátním neziskovým organizacím umožněno spolufinancování projektu (dotace ze státního rozpočtu) i dobrovolnickou prací a to do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu. Tato možnost spolufinancování se týká i dotací v rámci dotačního programu „Rozvoj dobrovolnické služby“ Ministerstva vnitra ČR.

Příběh dobrovolnic Markéty z Čech a Leonií z Německa

Příběh dobrovolnic Markéty z Čech a Leonií z Německa
Datum: 7. ledna 2022

V projektu Silní sousedé 2.0 spolupracuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem s Paritätische Freiwilligendienste – saskou organizací, která zaštiťuje dobrovolnictví na německé straně. Na obou stranách hranice se dobrovolníci zapojují v organizacích zaměřených na pomoc hendikepovaným, ve školách při výuce jazyka, či v ekologických organizacích. V minulém roce jsme si vyměnili celkem 14 dobrovolníků a dobrovolnic a se dvěma z nich jsme natočili film.

V Kadani rozesílají dobrovolnické listy

V Kadani rozesílají dobrovolnické listy
Datum: 6. ledna 2022

Dobrovolnické centrum RADKA má v letošním roce novinku. Svým dobrovolníkům bude nově rozesílat pravidelný měsíční zpravodaj, ve kterém se dozví novinky ze svého dobrovolnického centra, z Ústeckého kraje i ze světa. Pokud se chcete k odběru novinek také přihlásit, máte možnost prostřednictvím tohoto odkazu. Náhled lednového vydání